تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد با صندوق بازنشستگی صنعت نفت، از یک هزار مرکز فراتر رفت و ضریب دسترسی به مراکز درمانی با ارتقای چشمگیری همراه شد.

منتشر شده در : مارس 9th, 2021 / دسته بندی: دسته‌بندی نشده /