سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای نخستین بار دریافت خدمات پزشکی غیرحضوری را با استفاده از اپلیکیشن پتروویزیت اجرایی کرد.

منتشر شده در : آوریل 7th, 2021 / دسته بندی: دسته‌بندی نشده /