مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به منظور اجرای طرح «انتخاب و توسعه مدیر عمومی در صنعت نفت» فراخوان داد.

منتشر شده در : می 1st, 2021 / دسته بندی: دسته‌بندی نشده /