آمارهای مؤسسه جودی نشان داد که روسیه در ماه فوریه برای دهمین ماه پیاپی دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان بوده است.

منتشر شده در : آوریل 21st, 2021 / دسته بندی: دسته‌بندی نشده /