روسیه برای کاهش قیمت سوخت در داخل، صادرات نفت خود را کاهش می‌دهد.

منتشر شده در : ژانویه 31st, 2021 / دسته بندی: دسته‌بندی نشده /