صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت دو قرارداد در زمینه خرید تضمینی و دو قرارداد در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر امضا کرد.

منتشر شده در : آوریل 12th, 2021 / دسته بندی: دسته‌بندی نشده /