عملیات حفاری نخستین حلقه چاه قرارداد نگهداشت و افزایش تولید اهواز ۱ و ۴ با کاربست دکل ۳۸ فتح شرکت ملی حفاری ایران آغاز شد.

منتشر شده در : مارس 2nd, 2021 / دسته بندی: دسته‌بندی نشده /