مدیرعامل پتروشیمی بندر امام گفت: در این شرایط جنگ اقتصادی لازم است همه قوانین نیز به تناسب برای تسهیل امور و رفع موانع تولید روزآمد شوند.

منتشر شده در : آوریل 7th, 2021 / دسته بندی: دسته‌بندی نشده /