در حاشیه نشست گزارش روند پیشرفت طرح پژوهشی حوزه رسوبی کپه‌داغ میان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه فردوسی مشهد، الحاقیه «انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به‌منظور توسعه فناوری‌ها برای بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان بینک» نیز بین دو طرف‌ امضا شد.

منتشر شده در : آوریل 10th, 2021 / دسته بندی: دسته‌بندی نشده /