مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: همکاری این شرکت و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در میدان‌های مشترک غرب کارون به‌نحو مطلوب دنبال می‌شود.

منتشر شده در : مارس 2nd, 2021 / دسته بندی: دسته‌بندی نشده /