ما میخواهیم تا کسب و کار شما به موفقیت برسد

میتوانید از مشاوره آنلاین ما استفاده کنید

درخواست مشاوره
  • ارایه فضای کار اشتراکی, کارگاهی و آزمایشگاهی

  • ارایه تیم جهت ارتقای رشد کسب و کار

  • توسعه اکوسیستم کسب و کار شما به صورت اختصاصی

هدف این مجموعه، توسعه اکوسیستم کسب و کارهای نوپا و نوظهور و استارت آپی و همچنین تقویت روحیه کارآفرینی در سطح کشور می باشد .

دکتر محمد پارسا سهرابی

بنیانگذار شتاب دهنده سوشیانت

با همکاری یکدیگر میتوانیم بهترین استراتژی مارکتینگ را ایجاد کنیم